DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 704,000 ₫ 427,000 ₫
com.vn 604,000 ₫ 327,000 ₫
org.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
edu.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
net.vn 604,000 ₫ 327,000 ₫
name.vn 71,000 ₫ 37,000 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
gov.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
health.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
info.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
int.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
pro.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
biz.vn 604,000 ₫ 327,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 208,000 ₫ 239,800 ₫
site 29,000 ₫ 577,500 ₫
fun 29,000 ₫ 570,900 ₫
online 29,000 ₫ 707,300 ₫
tech 79,000 ₫ 1,001,000 ₫
store 29,000 ₫ 1,142,900 ₫
net 247,000 ₫ 282,700 ₫
org 271,000 ₫ 309,100 ₫
info 349,000 ₫ 394,900 ₫
xyz 229,000 ₫ 262,900 ₫
asia 319,000 ₫ 361,900 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 817,000 ₫ 909,700 ₫
top 259,000 ₫ 295,900 ₫
us 229,000 ₫ 262,900 ₫
in 387,000 ₫ 436,700 ₫
biz 339,000 ₫ 383,900 ₫
mobi 526,000 ₫ 589,600 ₫
tv 819,000 ₫ 911,900 ₫
co.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
net.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 712,000 ₫ 783,200 ₫
me 719,000 ₫ 801,900 ₫
firm.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
eu 237,000 ₫ 260,700 ₫
cc 686,000 ₫ 754,600 ₫
tel 289,000 ₫ 317,900 ₫
name 229,000 ₫ 262,900 ₫
gen.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 622,000 ₫ 684,200 ₫
company 411,000 ₫ 452,100 ₫
gift 421,000 ₫ 463,100 ₫
media 603,000 ₫ 674,300 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 769,000 ₫ 856,900 ₫
blog 639,000 ₫ 691,900 ₫
club 409,000 ₫ 460,900 ₫
website 29,000 ₫ 423,500 ₫
space 29,000 ₫ 434,500 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
app 405,000 ₫ 545,600 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 332,000 ₫ 376,200 ₫
vip 357,000 ₫ 403,700 ₫
pro 449,000 ₫ 504,900 ₫
la 819,000 ₫ 911,900 ₫
host 109,000 ₫ 2,200,000 ₫
press 109,000 ₫ 1,397,000 ₫
Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?